Turski Serii Na Kanal

dir.groups.yahoo.com

Grupa novinari od Makedonija nudi informacii od domasni i stranski turski mediumi na Makedonski Jazik.